Navigatie

Introductie Auditing, Benchmarking en Inspectie Afdrukken
teken_burst.gifGezien het toenemende belang van de Informatie Technologie in het bedrijfsleven en bij de overheid, heeft het management een grote behoefte aan deskundigen die vanuit een onafhankelijke positie hierover oordelen en adviseren. Op basis van haar kennis en toepassing van diverse test- & onderzoekmethoden levert FLEXITY diensten voor het meten, beoordelen en verbeteren van de inzet van Informatie Technologie. Vanuit de kernactiviteiten en kerncompetenties van haar opdrachtgevers voert FLEXITY binnen redelijke kosten en inspanningen IT-audits en IT-benchmarks uit. Navolgend een korte toelichting over het rendement van dit soort kortcyclische projecten.

» AUDITING
Bij een IT-audit vindt, via het systematisch verzamelen en evalueren van bewijsmateriaal (evidence), een toetsing plaats van aspecten van een object uit het domein IT op basis van een vooraf vastgestelde set van normen. Doel is het afgeven van een gecertificeerd oordeel aan de opdrachtgever of via de opdrachtgever aan een derde partij. De doelstelling van een audit is om vanuit een door opdrachtgever reeds bepaald vooroordeel, de onzekerheid bij de opdrachtgever te reduceren of additionele zekerheid aan de opdrachtgever te verschaffen.

» BENCHMARKING
Benchmarking is het vergelijken van meetwaarden van dezelfde prestatie-indicatoren in vergelijkbare omstandigheden, maar binnen verschillende situaties of organisaties (uit dezelfde branche). De resultaten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om te bepalen welk prestatieniveau verschillende IT-objecten kunnen halen. Bovendien is het met behulp van benchmarking mogelijk om vast te stellen in hoeverre bepaalde dienstverlening voor verbetering vatbaar is.

» INSPECTIE / TOETSING
In de tachtiger jaren werden veel standaard software pakketten gecreëerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van klassieke methoden en technieken. In die tijd was automatiseren nog ambachtelijk en koste het veel moeite. Planningen stonden onder druk wat leidde tot het maken van fouten.
Ondanks het intreden van moderne middelen is deze situatie voor veel organisaties in de loop der jaren nauwelijks veranderd. De oorzaak van deze problemen is te vinden in de methoden en technieken of liever nog in het gebruik er van. Aan de methoden en technieken (klassiek of modern) mankeert op zich niets, het blijven echter middelen om een deel van de werkelijkheid te modelleren in schema's, diagrammen, rapporten en talen. De toepassing is per definitie onvolledig tot het moment waarop een informatiesysteem wordt opgeleverd. Tot die tijd blijft het behelpen en ligt het zwaartepunt op de communicatie over en beoordeling van de mijlpaalproducten van een project. De mijlpaalproducten dienen stuk voor stuk ontdaan te worden van onjuistheden, onduidelijkheden en onzekerheden. In dit proces worden meningen van feiten gescheiden. De kans dat een project onder druk komt te staan of zelfs foutloopt, neemt zienderogen af als de kwaliteit van de tussenproducten toeneemt. FLEXITY heeft zich middels Inspectie & Toetsing (Inspecting & Reviewing) op de vraag geworpen hoe de kwaliteit van het automatiserings-proces en haar (mijlpaal)producten verbeterd kan worden.

mouse-300.jpg
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering