Navigatie

Introductie Zelflerende Organisatie Afdrukken

Door de snelle ontwikkeling van technologie en maatschappij veranderen de werkzaamheden in een organisatie voortdurend. Als gevolg hiervan wordt van mensen een flexibele attitude verwacht. Ook dienen zij over steeds nieuwe  kennis en vaardigheden te beschikken.

Maak een keuze uit de volgende onderwerpen:

» MOTIVATIE MEDEWERKERS
Om haar medewerkers blijvend de goede dingen goed te laten doen, past FLEXITY zich voortdurend aan de toenemende verwachtingen aan. Dat doet zij vanuit een visie, welke gebaseerd is op de navolgende uitgangspunten: 
♦ inspirerend leiderschap brengt een organisatie tot bloei
♦ de inrichting van de organisatie moet de mensen niet beperken, maar ondersteunen
♦ een organisatie bestaat bij gratie van haar omgeving en moet dus op haar beurt oog hebben voor die omgeving
♦ verbeteren is geen luxe maar noodzaak


» TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Wanneer mensen gemotiveerd zijn om met de organisatie mee te veranderen, spreekt men van een zelflerende organisatie. Dit is een ideale situatie: medewerkers zijn gemotiveerd om zelf de attitude, kennis en vaardigheden aan te leren die nodig zijn om de klant van nu en van de toekomst optimaal te bedienen. De binnen de organisatie beschikbare kennis wordt daarbij actief gedeeld (sharing the knowledge).

» JOB TAKING & KEEPING
De belangrijkste kenmerken van FLEXITY als ZELFLERENDE ORGANISATIE zijn daarbij:
 Het hebben van een visie: waar is zij mee bezig en wat wil zij uiteindelijk bereiken
♦ Het bepalen van de doelstellingen: op welke wijze invulling wordt gegeven aan de visie
♦ Het inzichtelijk maken van de bedrijfsprocessen: de relevante deelprocessen / activiteiten in kaart brengen
♦ Het activeren van Mensen, Middelen en Methodes: wie voert wat uit, waarmee wordt dat gedaan en hoe moet dat worden gerealiseerd
♦ Klantgericht zijn: bij het realiseren van diensten rekening houden met de eisen (tevredenheid) van de klant
♦ Het houden van Balans en het borgen van Afspraken
♦ Het streven naar een steeds hoger doel omdat er niet stil mag blijven worden gestaan wanneer een doelstelling is bereikt.
♦ Het functioneren als brug tussen theorie en praktijk met als doel om steeds meer de dingen effectiever en efficiënter te doen.


» OUTPLACEMENT SUPPORT
Het bedrijfsleven is bij voortduring in beweging. Organisaties en hun medewerkers moeten snel kunnen omschakelen om bij te blijven of dienen zelfs op de zaken vooruit te lopen. Helaas lukt dit niet altijd of is dit zelfs onmogelijk.

» PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
Om haar medewerkers blijvend de goede dingen goed te laten doen, past FLEXITY zich voortdurend aan de toenemende verwachtingen aan.
 Google_Space.JPG
 klantgerichtheid-320.gif

 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering