Navigatie

De Flexity methode voor functionele acceptatietests Afdrukken

Deze door Flexity ontwikkelde testmethodiek is zeer resultaatgericht en bestaat uit de onderstaande aaneensluitende modules:

  • Organizing
  • Modelling
  • Engineering
  • Executing
  • Consulting

Naast het organiseren, coördineren en uitvoeren van het gehele testproject verleent Flexity aan haar Opdrachtgevers ook separate ondersteuning bij de diverse onderdelen van hun testtrajecten. Mede op basis hiervan heeft Flexity de zeer resultaatgerichte testmethodiek ‘FLEXITY TEST APPROACH’ ontwikkeld, die uit een vijftal aaneensluitende modules bestaat, te weten Organizing, Modelling, Engineering, Executing en Consulting.

Door het gehele testproject in vijf onderdelen op te splitsen wordt niet alleen het geautomatiseerde informatiesysteem uiterst nauwkeurig getest en gedocumenteerd, maar kan Flexity ook op elk van de vijf uitvoerende niveaus, testexpertise leveren.
Onafhankelijk van het type uit te voeren test, bevat elk van de vijf modules standaard een aantal te doorlopen testactiviteiten, die navolgend per module worden toegelicht.

Organizing

Fases Activiteiten Deliverables
Fase 1 Testbasis inventariseren en vaststellen
A Introductie Voortgangsmemo’s
B Inventarisatie Concept Blauwdruk
C Interviews Blauwdruk
D Inventarisatie systeemomgeving Concept Plan van Aanpak
E Realisatie Plan van Aanpak Plan van Aanpak

Modelling

Fases Activiteiten Deliverables
Fase 2 Logische testgevallen ontwerpen en inrichten testorganisatie
F Ontwerpen proces flows Concept proces flows
G Verifiëren proces flows Appendix A
H Ontwerpen logische testgevallen Testplan

Engineering

Fases Activiteiten Deliverables
Fase 3 Fysieke testgevallen ontwerpen en testvoorbereiding
I Ontwerpen fysieke testgevallen Appendix B1 & B
J Ontwerpen testscripts Appendix B1 & B2
K Opstellen testscenario Appendix B1 & B2
L Inregelen testomgeving Testontwerp

Executing

Fases Activiteiten Deliverables
Fase 4 Testuitvoering
M Testen Schermafdrukken & Bevindingenadministratie Appendix C
Fase 5 Toetsen reparatie(s) bevindingen(en)
N Regressietesten Aangepaste schermafdrukken & Bevindingenadministratie AppendixC
O Hertesten Aangepaste schermafdrukken & Bevindingenadministratie AppendixC
Fase 6 Validatie en evaluatie testresultaten
P Validatie testresultaten Testrapport
Q Analyse testresultaten  
  - Dekkingsgraad Testrapport Appendix D
  - Conclusies Testrapport Appendix D
R Analyse testproces  
  - Analyse fase 1-5 Testrapport
  - Overzicht testproces Testrapport
  - Conclusies Testrapport

Consulting

Fases Activiteiten Deliverables
Fase 7 Consultancy
S Aanbevelingen n.a.v. testresultaten Testrapport Appendix D1
T Aanbevelingen n.a.v. testproces Testrapport Appendix D2
U Aanbevelingen infrastructuur Testrapport Appendix D3
V Review door Quality Assurance Recommendations
Fase 8 Oplevering
W Toelichting voor het Management Presentatie Testrapport
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering