Navigatie

Vakliteratuur Afdrukken
Bij Flexity zijn de functies van haar professionals vooral gericht op het uitvoeren van testwerkzaamheden binnen de Informatie Technologie. De Flexity professional is bij de opdrachtgever daarbij veelal de intermediair tussen de gebruikersorganisatie en de automatiseringsafdeling (en/of de softwareleverancier). Naast een servicegerichte instelling en kennis omtrent de branche van de opdrachtgever is de Flexity professional zowel bekend met diverse ontwikkel -/ design -/ en test tools; alsmede op de hoogte van verschillende ontwikkel -/ hardwareplatforms en projectmethodieken.
Voor de functie van testconsultant geldt voor Flexity een duidelijke voorkeur voor een multidisciplinaire en professionele werkomgeving, waarbij communicatieve vaardigheden en een sterke persoonlijkheid een grote rol spelen. De Flexity consultant is gewend om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Naast gevolgde ICT cursussen/trainingen heeft de Flexity professional een basisopleiding op HBO/WO niveau genoten, waarbij veelal werkervaring is opgedaan in de geautomatiseerde, administratieve sector. De kennis en vereiste expertise van de Flexity professional zijn gebaseerd op de navolgende vakliteratuur:

1.         TMap Next voor resultaatgericht testen ISBN 90-72194-79-9. 3

2.         XML 1.1  3e editie Elliotte Rusty Harold ISBN 90 395 22782. 3

3.         Datawarehousing een inleiding ISBN 90-430-0989-x. 3

4.         Het SQL leerboek ISBN 90-395-2302-9 6e geheel herziene druk april 2006. 4

5.         Succesvol Testmanagement: een integrale aanpak ISBN 90-440-0554-5. 4

6.         Testen volgens ISEB ISBN 90-72194-69-1. 5

7.         TMap® Test Topics ISBN 90-72194-70-5. 5

8.         Testen volgens TMap® ISBN 90-72194-58-6. 6

9.         Structured Testing of Information Systems ISBN 90-267-2910-3. 6

10.        Kwaliteitszorg door Acceptatietesten ISBN 90-5590-003-6. 6

11.        Test Process Scorecard ISBN 90-440-0331-3. 6

12.        Testen met Testtools ISBN 90-395-1389-9. 7

13.        De kleine Prince 2, ISBN 90-76304-98-X. 7

14.        Business Process Design, Workflow en Documentbeheer, ISBN 90-75311-01-X. 7

15.        Procesbenadering, ISBN 90-267-290 -9. 7

16.        Klassieke en objectgeoriënteerde software-engineering, ISBN 90-395-1419-4. 8

17.        IT Service Management, een introductie ISBN 90-806713-2-0. 8

18.        Handen en voeten aan de Administratieve Organisatie, ISBN 90-14-05438-6. 8

19.        Grondslagen administratieve organisatie, ISBN 90-14-05210-3. 9


 
 

1. TMap Next voor resultaatgericht testen ISBN 90-72194-79-9

   
Auteurs: Tim Koomen, Leo van der Aalst, Bart Broekman, Michiel Vroon
TMap Next - Een geheel vernieuwd en geactualiseerd TMap.
TMap is een testmethode die is samen te vatten in vier essenties:
-De opdrachtgever stuurt het testen aan op rationele en economische gronden: Business Driven Test Management (BDTM).
-Het volledig beschreven testproces van testuitvoering tot en met testmanagement is ruim voorzien van tips en voorbeelden.
-TMap bevat een complete "gereedschapskist", dat wil zeggen techniekbeschrijvingen en organisatorische en infrastructurele ondersteuning.
-De methode is adaptief en daarmee geschikt voor de testsituaties in de meeste omgevingen (nieuwbouw, onderhoud, waterval / iteratief / agile ontwikkeling, maatwerk of pakketsoftware, outsourcing).
Voor de tester en de testmanager biedt TMap een leidraad om binnen de context resultaat te leveren voor de opdrachtgever. TMap heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé standaard voor het testen van informatiesystemen. Het wordt momenteel toegepast in honderden bedrijven en instellingen, waaronder de meeste Nederlandse en Belgische banken,  verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en overheidsinstellingen. De kracht van TMap kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de vele praktijkervaringen die er in zijn verwerkt. Het boek is daarmee een waardevol hulpmiddel voor de huidige en toekomstige uitdagingen op testgebied.
De schrijvers: Tim Koomen is co-auteur van het Test Process Improvement-model en won de European Testing Excellence Award 2003. Leo van der Aalst is een zeer ervaren internationaal testmanager en ontwikkelaar van testdiensten zoals outsourcing. Bart Broekman is een expert in testontwerptechnieken. Hij is co-auteur van Testing Embedded Software en van Testautomatisering. Michiel Vroon is testmanager gespecialiseerd in internationale organisatievraagstukken en een ervaren trainer in testonderwerpen. Rob Baarda heeft jarenlange ervaring als testconsultant en was projectleider van het schrijven van het boek.

2. XML 1.1 3e editie Elliotte Rusty Harold ISBN 90 395 22782

 
Het complete handboek XML 1.1.
Als XML het kan, kunt u het ook....
Als u ontwikkelaar bent voor het web, hebt u XML omhoog zien schieten als het favoriete gegevensformaat voor alles van handeltoepassingen tot grafisch ontwerp. In deze alomvattende gids geeft een topautoriteit op XML-gebied u een complete opleiding in deze technologie. U leert documenten te schrijven in XML, ze te valideren voor DTD's en schema's, op te maken met CSS en XSL, en gebruik te maken van alle mogelijkheden die XML heeft. Met behulp van dit boek maakt u websites van topklasse, zonder dat u een professionele ontwerper bent.
XML compleet:
*Ontdek hoe tags in gewone taal het eenvoudiger maken in XML documenten te onderhouden en te ontwikkelen dan in HTML.
*Post XML-documenten zodanig naar webservers dat iedereen ze kan lezen.
*Gebruik style sheets om voor oudere browsers XML te converteren.
*Pas diacrieten toe in uw documenten en meng diverse XML-vocabulaires met namespaces.
*Stel met gebruik van entiteiten Xinclude grote documenten met XLinks en XPointers.
*Begrijp alles van zowel CSS als XSL, evenals van hun verhouding tot XML.
*Onderzoek praktische toepassingen in SVG, XHTML, RDDL en maak er zelf een voor het beheer van genealogische gegevens.

3. Datawarehousing een inleiding ISBN 90-430-0989-x

 

Datawarehousing een inleiding door Karien Verhagen. Datawarehousing is een verzamelterm voor allerlei technieken en infrastructurele elementen die tot doel hebben de bedrijfsvoering te analyseren. Het beheersen van datawarehousing is geen luxe meer, het is een noodzaak.

Datawarehousing is bij uitstek het vak van creatief zoeken naar het compromis. In dit boek komen belangrijke keuzes die daarbij moeten worden gemaakt aan bod. Niet alleen het ontwerp, maar ook de architectuur, de belangen, de risico's van de projectuitvoering en de exploitatie van een datawarehouseomgeving komen aan bod.

Kenmerken van dit boek:

*Uitgebreide aandacht voor projectaanpak, de belangrijke ontwerpbeslissingen, de gegevenskwaliteit, gegevenseigendom en informatie-exploitatie.

*Veel praktijkvoorbeelden die helpen om de problematiek rond datawarehousing inzichtelijker te maken.

*Vragen en opdrachten bij elk hoofdstuk aan de hand waarvan het geleerde getoetst kan worden.

*Cd-rom met ondersteunend materiaal

Dit boek richt zich op de volgende doelgroepen:

*Studenten die geen ICT-opleiding volgen. Als manager kunnen studeten in hun toekomstige functie te maken krijgen met datawarehousing. Elke manager is een consument van bestuurlijke informatievoorziening en, gewapend met de kennis uit dit boek, ook een kritische consument.

*ICT-studenten die worden opgeleid tot datawarehousespecialist. Voor hen is dit boek een brede inleiding in de wereld van het datawarehouse.

*Iedereen die interesse heeft in datawarehousing.

4. Het SQL leerboek ISBN 90-395-2302-9 6e geheel herziene druk april 2006

 

SQL was, is en blijft de taal voor de databasewereld. Alle bekende databaseservers, waaronder MySQL, Microsoft SQL Server, IBM's DB2 en Oracle, werken met SQL. Dit al twintig jaar populair leerboek maakt de lezer door middel van honderden voorbeelden stap voor stap vertrouwd met alle aspecten van SQL. Aan bod komen het opzetten en raadplegen van tabellen, muteren van gegevens, aanmaken van indexen, optimaliseren van instructies, opzetten van en werken met views, beveiligen van gegevens, applicatieontwikkeling met embedded SQL en ODBC, en het creëren van datatypes en functies.

In de zesde geheel herziene druk zijn bestaande hoofdstukken geactualiseerd en wordt uitgebreid ingegaan op nieuwe ontwikkelingen. Gebruikt u een van de bovengeoemde databaseservers, dan zal dit boek zeer zeker voor u bruikbaar zijn. Het SQL Leerboek is ook zeer geschikt voor studenten die bij hun studie met SQL te maken krijgen.

Op de meegeleverde cd-rom staat software voor verschillende databaseservers (MySQL versie 5 en DB2) en de tool WinSQL. Voor het boek is een website opgezet waar u de code die in dit boek staat, kunt downloaden. Tevens vindt u hier hulp bij het installeren van de software.

Rick F. van der Lans is onafhankelijk adviseir, docent en auteur, gespecialiseerd in SQL, databasetechnologie en datawarehousing. Hij is vele jaren lid geweest van de Nederlandse commissie verantwoordelijk voor de SQL-standaard. Hij is auteur van diverse boeken waarvan enkele in verscheidene talen uitgegeven worden.


5. Succesvol Testmanagement: een integrale aanpak ISBN 90-440-0554-5

 

Organisaties moeten voor een succesvol veranderproject aan gericht risicomanagement doen. Dit geldt zeker voor de complexe ICT-projecten die in de huidige markt plaatsvinden! Een belangrijke succesfactor daarbij is de blijvende betrokkenheid van de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Dat gebeurt in veel gevallen niet of onvoldoende. Eeen gedegen testmanagement aanpak gebaseerd op Risk & Requirement Based Testing helpt om die betrokkenheid te vergroten. Deze vorm van testmanagement richt zich op het identificeren van risico's die verbonden zijn aan de ontwikkeling en implementatie van een ICT-systeem, zoals het verlies van marktaandeel, claims van benadeelden, imagoschade of hoge onderhoudskosten.

Testmanagement is niet iets wat een projectleider "er even bij doe"'. Er zijn tal van activiteiten die een testmanager moet uitvoeren. Om deze activiteiten en hun onderling samenhang inzichtelijk te maken, heeft LogicaCMG het Testmanagement Model ontwikkeld.  Dit model beschrijft de activiteiten van de testmanager vanaf de start van een testproject tot en met het moment van implementatie van het informatiesysteem. Zo ontstaat een integraal geheel.

Dit boek geeft de lezer handvatten, op basis van het Testmanagement Model, om vanuit het begrip  testmanagment = risicomanagement, testprojecten in te richten, te beheersen en inzicht te bieden aan de belanghebbenden. Elk hoofdstuk geeft naast een beschrijving van de theorie van een activiteit zoveel mogelijk hints en tips: wat werkt goed in de praktijk van de testmanager en waar moet hij op letten. De bijlagen bevatten checklists en templates die de hoofdstukken ondersteunen. Hiermee kan de lezer direct aan de slag.

6. Testen volgens ISEB ISBN 90-72194-69-1

 

De kwaliteit van software is steeds vaker de beslissende factor voor het succes van producten en diensten. Vele organisaties hebben deze afhankelijkheid van de software herkend en streven naar een verbeterde kwaliteit van hun softwaresystemen en -ontwikkelingsprocessen. Eén middel om dit doeltreffend te bereiken is het systematisch testen van de software. Gedeeltelijk hebben technieken toepassing gevonden in de dagelijkse praktijk van de softwareontwikkeling. Op vele gebieden is echter nog steeds een aanzienlijke verbetering van de kennis over testtechnieken vereist.

In dit boek wordt de basiskennis ter beschikking gesteld die tot een gestructureerde en systematische werkwijze bij het testen leidt en daarmee bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van software. Het boek is bedoeld voor software testers en ontwikkelaars als mede voor kwaliteitszorg medewerkers, EDP auditors en bij het testen betrokken management.

Om te waarborgen dat testen op een gestructureerde manier wordt uitgevoerd is de behoefte ontstaan aan standaard opleidingen door erkende instituten en docenten, die het testpersoneel kunnen certificeren. In die behoefte voorziet ISEB (information Systems Examination Board). Het is thans mogelijk voor het testen een officieel examen af te leggen op twee niveaus: het Foundation level en het Practitoner level. Testers kunnen zo eenduidig over het vak communiceren en aantonen ‘van niveau' te zijn. Bij eventuele inhuur van extern testpersoneel geeft ISEB een goede garantie van kwaliteit. De inhoud van het boek voldoet aan de eisen van de Foundation Certificate. De inhoud van het boek is een prima leidraad en naslagwerk bij de Foundation cursus en kan de behandelde stof verdiepen.

De thema's van het boek en dus ook de grove structuur van de Foundation cursus zijn hieronder beschreven. Ten eerste worden de basisbegrippen van het software testen besproken. Behandeld wordt welke testactiviteiten wanneer in het software ontwikkelingsproces worden uitgevoerd. Andere onderwerpen zijn statische technieken, dat wil zeggen, technieken waarbij het testobject niet wordt uitgevoerd, alsmede dynamische technieken, waarbij het testobject daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De classificatie van de dynamische testtechnieken in black-box en white-box technieken wordt toegelicht. Ook de aspecten die bij het testmanagement worden genomen zijn onderwerp. Als laatste wordt ingegaan op het gebruik van testtools binnen het proces. Tenslotte bevat het boek opgaven voor het toetsen van de geleerde stof.

Dit boek is een bewerking van het Duitse boek ‘Basiswissen Softwaretest' van de auteurs Andreas Spillner en Tilo Linz. De Nederlandse bewerking is uitgevoerd door Martin Pol. Martin Pol is dé grondlegger van gestructureerd testen binnen Nederland. Hij is consultant voor Polteq IT Services en co-auteur van diverse standaardwerken op het gebied van gestructureerd testen, die beschikbaar zijn in vele talen. Daarnaast geniet hij als spreker wereldwijde bekendheid.


•7.              TMap® Test Topics ISBN 90-72194-70-5

 

TMap Test Topics beschrijft hoe de generieke testmethodiek TMap toegepast dient te worden bij actuele IT-thema's. Deze thema's strekken zich uit van pakketimplementaties en datawarehouses, via iteratief ontwikkelen met componenten, RUP (Rational Unified Process) en DSDM (Dynamic Systems Development Method) naar PRINCE2.

Daarnaast krijgen thema's die op testgebied zelf spelen de aandacht: testen van ketens van systemen en processen, exploratory testing, testen van embedded systemen, issues rodom het outsourcen van testen en -passend bij de actualiteit van IT-governance - business driven test management.

In dit laatste thema wordt beschreven hoe het (TMap) testproces zodanig ingericht wordt dat de business als opdrachtgever het testproces kan sturen op basis van kosten, einddatum en risico's.


•8.              Testen volgens TMap® ISBN 90-72194-58-6

 

TMap staat voor Test Management approach en behelst een gestructureerde testaanpak voor informatiesystemen. De aanpak steunt op vier pijlers:1ste een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van testactiviteiten; 2de een goede organisatorische inbedding; 3de  de juiste hulpmiddelen en infrastructuur;  4de  bruikbare technieken voor de testactiviteiten.

TMap is een generiek model, geschikt voor vrijwel alle testsoorten en testactiviteiten in de informatievoorziening. De beschreven aanpak wordt reeds vele jaren in een groot aantal projecten en organisaties met succes toegepast, zodat het boek kan worden beschouwd als een echt praktijkboek. Door de opbouw wordt inzicht geboden in de praktijk en theorie van het gestructureerd testen. Het boek is primair bedoeld voor degenen die zijn belast met het management of de uitvoering van het testen. Daarnaast is het boek bedoeld voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de testprocessen binnen de organisatie en voor studenten bedrijfskunde, bedrijfseconomie, bestuurlijke informatiekunde, EDP-auditing en informatica. De auteurs zijn als adviseur en als testmanager bij een groot aantal automatiseringsprojecten betrokken geweest. Tevens hebben zij bij een aantal omvangrijke organisaties meegewerkt aan het proces van teststructurering. Vanuit deze praktijkervaringen hebben de auteurs een vooraanstaande rol gespeeld bij de ontwikkeling van TMap.


•9.              Structured Testing of Information Systems ISBN 90-267-2910-3


TMap® (Test Management approach) is a generic model, applicable for every test level and test activity relating to information services. The book gives into the basic principles of structured testing. Additionally, TMap is linked to new technologies and development methods. Special attention is paid to testing related to client/server applications, OO and packages. The approach has been successfully used in many projects and organizations; in fact it has become the preferred standard for testing in the Netherlands and Belgium. It is frequently used in banks, insurance companies, pension funds and government agencies as well as in smaller organizations and market sectors such as embedded software, telecommunications and logistics. The book primarily focuses people who are involved practically in one or more aspects of the test process and who want to gain relatively quick insight into structured testing of information systems. It is an introductory volume containing a summary of the Dutch 500 page book "Testen volgens TMap®" (‘Testing according to TMap')


•10.          Kwaliteitszorg door Acceptatietesten ISBN 90-5590-003-6


Omdat een acceptatietest meer is dan alleen het toepassen van een aantal technieken, wordt in dit boek in afzonderlijke hoofdstukken aandacht geschonken aan de kwaliteit van het testen; de fasering van het testen ten opzichte  van de fasering van de systeemontwikkeling; het analyseren van risico's en de principes van het opzetten van een testorganisatie. Natuurlijk wordt ook aan de technieken (equivalentieklassen, grenswaarde-analyse en coverage) ruim aandacht besteed. De door de gebruikersorganisatie uitgevoerde acceptatietest ka een factor van belang zijn bij het realiseren van een adequaat kwaliteitsniveau van de informatievoorziening.  Uiteindelijk moeten de gebruikers aangeven of het opgeleverde systeem de vereiste kwaliteit bevat.


•11.          Test Process Scorecard ISBN 90-440-0331-3


Er zijn talloze modellen en instrumenten bedacht en beschreven waarmee processen in een organisatie beschouwd en verbeterd kunnen worden. Het blijkt echter lang niet eenvoudig veranderingen die worden aangebracht ook daadwerkelijk in verbeteringen om te zetten. Veel energie gaat immers verloren met het toepassen van de theorie van het gekozen model. En zoals we inmiddels weten: het model is slechts het hulpmiddel en niet het doel. Hoe eenvoudiger een hulpmiddel is, hoe meer energie er dus besteed kan worden aan het werkelijke onderwerp van het veranderingsproces: de mens.


•12.          Testen met Testtools ISBN 90-395-1389-9

 

PERFORM is het raamwerk voor de kwaliteitssystemen en de open methodologie van Cap Gemini. Het is gebaseerd op de internationale PERFORM methodologie van de Cap Gemini Sogeti-groep. Dit boek geeft een overzicht van wat Testtools inhouden. Het is nadrukkelijk bedoeld als een overzicht er wordt ingegaan op de vraag wat testtools zijn, welke soorten er zijn en wat ze zoal kunnen. Bovendien wordt een lijst met verschillende soorten tools gegeven. Kwaliteitsverbetermodellen en de plaats van testtools komen aan de orde en daarmee ook de kwestie wanneer gebruik van testtools zinvol is.


•13.          De kleine Prince 2, ISBN 90-76304-98-X

 

"Projectmanagement methodiek voor kleine en middelgrote projecten"

Veranderingen in de maatschappij en in organisaties worden steeds ingrijpender en volgen elkaar sneller op. Het stadium waarin werkzaamheden op ad hoc wijze worden uitgevoerd, is voor een groot deel vervangen door de situatie waarin werkzaamheden in projectvorm worden uitgevoerd. Maar eenmaal begonnen projecten hebben vaak de neiging minder beheersbaar te worden naarmate de projecttijd voortschrijdt, waardoor veel projecten mislukken.

Door de hiervoor genoemde ontwikkelingen neemt de noodzaak tot professionalisering van het vakgebied projectmanagement toe. Voor veel organisaties is het belangrijk om hierin mee te gaan en in te spelen op de steeds sneller veranderende omgeving. Het bereik van dit handboek: De vier APM projectmanagement niveaus; Niveau 1: Intern project; Niveau 2: Intern multidisciplinair project; Niveau 3: Multidisciplinair project met meerdere organisaties; Niveau 4: Multidisciplinair project met meerdere bedrijven in verschillende landen.

•14.          Business Process Design, Workflow en Documentbeheer, ISBN 90-75311-01-X

 

Workflow en Business Process Redesign (BPR) zijn de laatste jaren uitgegroeid tot veelbesproken management issues, al dan niet in samenhang met document imaging. Het publicitaire geweld dat rondom deze fenomenen is losgebarsten, helpt de verwarring over de werkelijke impact ervan nauwelijks uit de wereld.

De Belgische consultnat Jo Hendriks Jr. heeft een reeks artikelen (onder meer in VIP, het Vakblad voor Image Processing) zijn jarenlange expertise op het gebied van workflow en BPR aan een breed publiek overgedragen. Zijn heldere stijl en zijn nuchtere observaties hebben Hendriks uitermate populair gemaakt bij een groot aantal lezers. In dit boek trekt Hendriks de lijn door: op geheel eigen - vooral leesbare - wijze rekent hij af met de veelvuldige opduikende blabla-verhalen over workflow, BPR en documentbeheer. Als geen ander slaagt Hendriks erin  een schijnbaar ingewikkelde materie begrijpelijk te maken - voor zowel ingewijde als leek. Een kwestie van gezond verstand.

•15.          Procesbenadering, ISBN 90-267-290 -9

 

Goed verlopende bedrijfsprocessen blijken steeds meer bepalend voor het succes van moderne organisaties. Hierbij speelt de inzet van informatietechnologie een belangrijke rol. IT professionals worden daarom vaak betrokken bij het slim ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen.

In dit boek wordt in heldere termen uitgelegd wat het denken in processen kan betekenen voor organisaties en voor de rol van de IT-professional. Veel aandacht wordt besteed aan het in de praktijk werken aan het structureren van processen. Het bekende ‘'business process redesign'' wordt hierbij beschouwd als één van de mogelijkheden om de procesbenadering toe te passen. De auteurs larderen de tekst met veel voorbeelden en tips, die voortkomen uit hun jarenlange advieservaring bij een breed scala van organisaties.

De functie van de IT-professional verandert sterk door de toenemende vervlechting van informatietechnologie met de primaire bedrijfsprocessen. Behalve bijblijven op zijn vakgebied, moet hij of zij zich ook kennis verwerven over de strategie van de onderneming, zich verdiepen in de bedrijfsprocessen en zich de vaardigheden eigen maken die behoren bij het (interne) ondernemerschap.

IT-professional & onderneming is een serie toegankelijke boeken waarin  telkens een aspect van het (interne) ondernemerschap aan de orde komt. Elk deel biedt daarmee een praktisch handvat om dit ondernemerschap vorm te geven.


•16.          Klassieke en objectgeoriënteerde software-engineering, ISBN 90-395-1419-4

 

Klassieke en objectgeoriënteerde software-engineering - met UML en C++ behandelt zowel de klassieke software ontwikkelingsaanpak als de objectgeoriënteerde.

Er wordt ruime aandacht besteed aan objectgeoriënteerde levenscyclusmodellen, OO-analyse en -ontwerp. Het gebruik van de Unified Modeling Language (UML) loopt als een rode draad door het boek.

Ook het gebruik van design patterns (ontwerppatronen) komt uitgebreid aan de orde. Dit wordt behandeld in een hoofdstuk over hergebruik, overdraagbaarheid en interoperabiliteit, waarbij ook op software-architectuur en frameworks wordt ingegaan. Hergebruik is vooral van belang vanwege de mogelijkheden om objecten opnieuw te gebruiken.

Bij de behandeling van overdraagbaarheid wordt aandacht besteed aan Java; bij interoperabiliteit komen OLE, COM, ActiveX en CORBA aan de orde. Verder treft u informatie aan over het door Microsoft gebruikte levenscyclusmodel en synchronize-and=stabilize. Hierbij wordt tevens de bijbehorende team organisatiemethode beschreven.

De basis van dit boek is het sofware proces. Om dit te beheersen moet kunnen worden gemeten wat er gebeurt tijdens een project Daarom blijft het gebruik van metrieken belangrijk. Op het gebied van procesverbetering wordt SPICE besproken, naast het Capability Maturity Model (CMM) en ISO 9000.

Ook CASE blijft een belangrijk onderwerp. Met nadruk wordt bovendien gewezen op het belang van onderhoud en de behoefte aan volledige en correcte documentatie. Het softwareproces is in principe taalonafhankelijk. Wanneer voorbeelden van programmacode worden gegeven, wordt C++ gebruikt. Er is echter voor gezorgd dat ook lezers met weinig of geen kennis van C++  deze code kunnen begrijpen, door constructies die specifiek zijn voor C++ toe te lichten.

De stof wordt verhelderd door een toegankelijke casestudy, waarvan de Engelstalige uitwerking is te vinden op het Internet (www.mhhe.com/engcs/compsci/schach).


•17.          IT Service Management, een introductie ISBN 90-806713-2-0

 

IT Service Management is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een erkend vakgebied. Organisaties zijn inmiddels zo afhankelijk van de automatisering van grote delen van hun bedrijfsprocessen dat de kwaliteit van de IT-dienstverlening en de afstemming  van die dienstverlening op de eisen van de organisatie een zaak van levensbelang is geworden.

De door ITSMF uitgegeven introductie op IT Service Management is inmiddels in Nederland het standaardwerk voor een grondige kennismaking met het vakgebied. Het is zowel een overzichtelijke introductie op de boeken uit de IT Infrastructure Library ( ITIL); als een studieboek ter voorbereiding op het EXIN-examen voor het Foundation Certificate in IT Service Management.

In deze nieuwe uitgave is een schat aan praktische ervaring verwerkt die door de redactie kon worden ingebracht. Het boek is nu afgestemd op de definitieve teksten van de ITIL boeken Service Support en Service Delivery. Dankzij de samenwerking tussen EXIN en ITSMF is de redactie er in geslaagd om de tekst optimaal te laten aansluiten bij de eisen voor het ITIL Foundation examen.

Bij alle aanpassingen en vernieuwing zijn echter de belangrijkste uitgangspunten voor het boek hetzelfde gebleven. Het boek biedt een actuele inleiding op het dynamische vakgebied van IT Service Management en is als zelfstandig studieboek te gebruiken. Het pretendeert echter niet op alle vragen uit de veelzijdige praktijk van IT-beheer een kant en klaar antwoord te hebben. Ook deze editie van het boek nodigt uit tot discussie en vergelijking van ‘'best practice'' met de eigen ervaringen.

Dit boek voorziet ongetwijfeld in een grote behoefte en verdient het om niet alleen gelezen en bestudeerd te worden, maar vooral, met wijsheid, gebruikt te worden  in de praktijk.


18.          Handen en voeten aan de Administratieve Organisatie, ISBN 90-14-05438-6

 

De auteurs geven in dit boek een concrete methode voor het vastleggen van de administratieve organisatie. Centraal thema is de aansluiting van de vastgelegde administratieve organisatie op de wijze waarop de organisatie en de daarin werkende mensen het beste functioneren. Dit kan soms betekenen dat vastlegging absoluut niet is gewenst. U zult tijdens en na lezing van dit boek zelfs een visie op de rol van vastleggingen voor uw organisatie moeten ontwikkelen.

Daarnaast wordt in dit boek uitgebreid stilgestaan bij de technieken en hulpmiddelen die medewerkers ondersteunen bij het opstellen, analyseren en beheersen van de administratieve organisatie. De auteurs zijn allen reeds jarenlang actief als management consultant. Zij houden zich met name bezig met (her)inrichtings - en vastleggings opdrachten in de praktijk.


19.          Grondslagen administratieve organisatie, ISBN 90-14-05210-3

 

Het boek "Grondslagen administratieve organisatie" mag gerekend worden tot de standaardwerken op het terrein van de informatieverzorging, ten behoeve van het functioneren van organisaties.
De administratieve organisatie richt zich hiertoe op te treffen organisatorische maatregelen voor het ontwerpen, het in standhouden en actualiseren van de infrastructuur voor de gegevensverwerkende processen. Dit boek dat voor het eerst verscheen in 1946 beleeft inmiddels zijn zeventiende druk.
Externe ontwikkelingen, waaronder de technologische, stellen hoge eisen aan de flexibiliteit van een organisatie en het beheersen van processen. Tegen deze achtergrond en het toenemend gebruik van (standaard) toepassingspakketten was een ingrijpende herziening van het boek noodzakelijk geworden. Het boek welke bestaat uit:
Deel A: *Organisatie - *Informatieverzorging - *Administratieve Organisatie;

Deel B: *Processen en *Systemen;
en vormt samen met deel D (*Practicum) een complete leermethode voor het wetenschappelijk onderwijs, het hoger economisch beroepsonderwijs en tal van opleidingen op administratief gebied.


       
creditcards.jpg 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering