Navigatie

Flexity zoekt..

Wie wij zijn, wat wij doen Afdrukken
2-mensen.jpg
FLEXITY is een onafhankelijk ICT bureau gespecialiseerd in het testen van software & informatiesystemen. Haar dienstverlening is erop gericht om de realisatie van software zo effectief mogelijk te laten verlopen en de informatievoorziening zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
FLEXITY stelt Testengineers, Testanalisten en Testcoördinatoren beschikbaar voor het uitvoeren van QA projecten bij (semi)overheidsinstellingen en ondernemingen in de zakelijke & financiële dienstverlening.
Haar activiteiten lopen uiteen van detachering, uitvoering van het hele testproces tot testopleiding en -consultancy. Daarbij wordt, waar nodig en zinvol, gebruik gemaakt van de laatste ontwikkelingen en nieuwste inzichten.FLEXITY BV is een onafhankelijk opererend consultancybureau, gespecialiseerd in het uitvoeren van diensten op het terrein van Arbeidsbemiddeling en de Kwaliteitszorg binnen de Informatie Technologie. Gestart in 2003, zet Flexity - op basis van de jarenlange werkgeverservaring van haar beide oprichters - ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen' en ‘kennis van ICT' in om aan de begrippen Werkgelegenheid en Performance een nieuwe dimensie te geven. Vanuit deze doelstelling tracht Flexity met haar dienstverlening ‘Employment Services' en ‘Quality Assurance Services' een wezenlijke bijdrage te leveren aan het tot stand komen van zowel een full employment samenleving als juist functionerende informatiesystemen.

Haar dienstverlening Employment Services is er op gericht om IT professionals te detacheren en werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van een baan in de ICT met de intentie van een vast dienstverband bij (semi) overheidsinstellingen en middelgrote tot grote ondernemingen binnen de zakelijke & financiële dienstverlening. Kenmerkend voor Flexity is de sterk resultaatgerichte en innovatieve aanpak. In tegenstelling tot andere aanbieders, die primair vanuit de vraag werken, opereert Flexity op basis van het beschikbare aanbod van arbeidskrachten. Door deze unieke focus is Flexity beter in staat om de belangen van zowel opdrachtgevers als werkzoekenden te behartigen.

Voor haar dienstverlening Quality Assurance Services beschikt Flexity naast eigen methoden & technieken over een uitgebreid netwerk van business partners en consultants voor het begeleiden & uitvoeren van testprojecten. Flexity maakt van dit samenwerkingsverband in ruime mate gebruik om concrete invulling te geven aan de functionele verbetering van IT objecten.

 
De totale services van Flexity bestaat uit de volgende activiteiten en zijn opgebouwd uit de business-lines Employment Services en Quality Assurance Services -

► Job finding, taking & keeping
Flexity werft, selecteert & detacheert arbeidskrachten en stimuleert daarbij een aansluitend vast dienstverband bij de Opdrachtgever. Zij realiseert de inzet en plaatsing van arbeidskrachten via het invullen van aanvragen (vraaggericht), door het aanbieden van werkzoekenden (creatief gericht) en middels het tijdelijk bemensen van projecten (resultaatgericht). Voor de realisatie van ‘de juiste persoon op de juiste plaats' ondersteunt Flexity dit proces met promotie, onderzoek, advies, training en een doorlopende begeleiding.
► Testing Software & Information Systems
Middels de inzet van testprofessionals en met behulp van testtools voert Flexity alle gangbare testen in eigen huis of bij de Opdrachtgever uit. Zij kent daarbij geen uitzondering in het aanvaarden van het soort testopdracht en levert haar expertise voor zowel alle white - als black box testen.
► Educating Test Methods & Techniques
Naast het uitvoeren van het gehele testproces verleent Flexity ondersteuning bij de overdracht van testkennis. Speciaal voor gebruikersorganisaties heeft zij een Workshop ontwikkeld om het testen van informatiesystemen zelf te kunnen uitvoeren.
► Auditing, Benchmarking & Inspecting IT Environments
Om te bevestigen of vast te stellen dat informatiesystemen en/of geautomatiseerde bedrijfsprocessen aan de juiste specificaties voldoen, voert Flexity kort cyclische audits en benchmarks uit.


 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering

Actualiteit