Navigatie

Inleiding "test uw IQ" Afdrukken

Geschiedenis van IQ-onderzoek
Intelligentie is een menselijke eigenschap, waarvoor pas sinds ruim een eeuw grote belangstelling bestaat. Van oudsher hebben filosofen zich altijd voor het menselijk denken en cognitieve vermogens geïnteresseerd. Het intelligentieonderzoek in moderne zin kwam rond de voorlaatste eeuwwisseling op gang binnen de psychologie. Er ontwikkelden zich verschillende onderzoeksrichtingen, onder meer een Engelse, Amerikaanse en Franse richting, elk met eigen uitgangspunten en opvattingen. Sommige van de onderzoekers blijven tot op de dag van vandaag grote namen (bijv. Binet, Guilford, Galton, Spearman, Thurston) in het intelligentieonderzoek, en hun inzichten zijn nog altijd van doorslaggevend belang.

IQ-vergelijking onder de mensen
Met het getal 100 als ijkpunt kunnen we inschalen wat moet worden aangemerkt als onder het gemiddelde of boven het gemiddelde, als gering of goed, als zeer gering of zeer goed, enz. Daarmee weten we echter nog niet precies met welk getal we ons in welk bereikbevinden. Daarvoor werd een vergelijking onder de bevolking uitgevoerd, die door middel van een Gauscurve berekend en gedefinieerd kon worden. Uitgeschreven stelt de vergelijking dat iemand zich in de volgende bereiken kan bevinden.
1. In het extreem geringe bereik: Het IQ ligt onder 55.
2. In het zeer geringe bereik: Het IQ ligt tussen 70 en 55.
3. In het geringe bereik: Het IQ ligt tussen 85 en 70.
4. In het onder het onder gemiddelde liggende normale bereik:
    Het IQ ligt tussen 85 en 100.
5. In het normale bereik: Dit omvat een IQ van 85 tot 115.
6. In het bovengemiddelde normale bereik: Het IQ ligt tussen 100 en 115.
7. In het goede bereik: Het IQ ligt tussen 115 en 130.
8. In het zeer goede bereik: Het IQ ligt tussen 130 en 145.
9. In het extreem goede bereik: Het IQ ligt boven 145.

Hierbij moeten we bedenken dat ongeveer 68% van de mensen zich in het normale bereik (niveau 4 t/m 6) bevindt en dat de groepen met een extreem laag of extreem hoog intelligentiequotiënt heel klein zijn. Zo zijn bijvoorbeeld mensen met een extreem geringe intelligentie dikwijls ziek of verstandelijk gehandicapt.

Wees niet "bang" voor een IQ-test; u kunt zich erin trainen!
Aangezien in onze maatschappij tegenwoordig veel waarde wordt gehecht aan de meetbaaheid en de daaruit volgende waarden van bijna alles wat denkbaar is, is het niet verwonderlijk dat intelligentietests in ongeacht welke vorm een hoogconjuctuur doormaken. Wanneer u zich voor een dergelijke test gesteld ziet, zou u niet de kop in het zand moeten steken: ook in intelligentietests kunt u zich trainen! Oefen in alle rust thuis zulke tests en geef niet meteen op bij een in eerste instantie onbegrijpelijke vraag, maar oefen gewoon verder. Louter door het trainen raakt u vertrouwd met de opbouw van een intelligentietest en de soort vraagstellingen en dat zal positief uitpakken voor uw testuitslag.

De IQ-training
De navolgende webpagina's traint op systematische ...... 

Klik hier voor de IQ-Test
testbeeld.png
man-04.gif
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering