Navigatie

Organizing Afdrukken

Fases Activiteiten Deliverables
Fase 1 Testbasis inventariseren en vaststellen
A Introductie Voortgangsmemo’s
B Inventarisatie Concept Blauwdruk
C Interviews Blauwdruk
D Inventarisatie systeemomgeving Concept Plan van Aanpak
E Realisatie Plan van Aanpak Plan van Aanpak

Voordat een geautomatiseerd informatiesysteem aan een test kan worden onderworpen, wordt in samenwerking met de opdrachtgever een grondige inventarisatie gemaakt van alle relevante informatie over het te toetsen systeem. Tot te verkrijgen documentatie behoren, afhankelijk van de soort test:

  • AO-processchema's en -beschrijvingen;
  • Functionele Proces Flows (FPF);
  • Gebruikshandleiding(en);
  • Functionele en Technische Ontwerpen of de systeemspecificaties van de leverancier, voortvloeiend uit de eisen en wensen van de (eind)gebruikers en
  • De materiedeskundigheid van deze (eind)gebruikers.

Na de verkenning van zowel de organisatie, het te testen systeem als de software, wordt de testbasis, de werkelijk uit te voeren activiteiten en de planning vastgesteld. Deze zaken worden allen in het Plan van Aanpak beschreven.

 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering