Navigatie

Modelling Afdrukken

Fases Activiteiten Deliverables
Fase 2 Logische testgevallen ontwerpen en inrichten testorganisatie
F Ontwerpen proces flows Concept proces flows
G Verifiëren proces flows Appendix A
H Ontwerpen logische testgevallen Testplan

Tijdens dit traject wordt de verkregen informatie verder geanaly­seerd. De analyse(s) worden getoetst in samen­werking met de gebruikersorganisatie. Het resul­taat hiervan wordt vastgelegd in (aangepaste) func­tio­nele proces flows. Op het moment dat zowel de opdrachtgever als Flexity overeenstemming hebben bereikt over de gecreëerde proces flows worden ze geaccordeerd.

Een groot voordeel van het hanteren van deze functionele proces flow methode is dat de wensen van de opdrachtgever centraal staan en dat hij/zij zelf bepaalt tot op welk niveau getest dient te worden. Een ander voordeel is het feit dat Flexity in de loop der tijd zoveel ervaring op­gedaan heeft in diverse branches, dat zelfs bij een door de organisatie minimaal beschikbaar gestelde gebruikerscapaciteit en zonder over­vloedige documentatie in relatief korte èn binnen de geplande tijd tot zeer goede resultaten voor de gebruikersorganisatie wordt gekomen. Echter, er zal altijd enige capaciteit door de organisatie ter beschikking gesteld moeten worden. Het daarvan afgeleide voordeel is dat de vanuit de flows te bepalen logische test­gevallen, de functionaliteit van het te testen systeem of systeemonderdeel volledig dekken.

 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering