Navigatie

Executing Afdrukken

Fases Activiteiten Deliverables
Fase 4 Testuitvoering
M Testen Schermafdrukken & Bevindingenadministratie Appendix C
Fase 5 Toetsen reparatie(s) bevindingen(en)
N Regressietesten Aangepaste schermafdrukken & Bevindingenadministratie AppendixC
O Hertesten Aangepaste schermafdrukken & Bevindingenadministratie AppendixC
Fase 6 Validatie en evaluatie testresultaten
P Validatie testresultaten Testrapport
Q Analyse testresultaten

- Dekkingsgraad Testrapport Appendix D

- Conclusies Testrapport Appendix D
R Analyse testproces

- Analyse fase 1-5 Testrapport

- Overzicht testproces Testrapport

- Conclusies Testrapport

Deze werkzaamheden worden (gewoonlijk in samenwerking met de IT- en gebruikersorganisatie) door testengineers uitgevoerd. Tijdens de testuitvoering worden de vooraf beredeneerde resultaten gecontroleerd met de praktijk en eventuele discrepanties in een bevindingenadministratie vastgelegd. Voor de bewijsvoering worden uitvoer en schermafdrukken toegevoegd aan het Testrapport. Naar aanleiding van deze eerste testuitvoering worden (blokkerende) bevindingen door de ontwikkelaars verholpen en middels regressietesten en hertesten wederom getest. Dit traject wordt afgesloten met een Testrapport waarin zaken zoals de validatie en de analyse van de testresultaten en de analyse van het testproces worden beschreven.

 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering