Navigatie

Inspectie bedrijfsprocessen Afdrukken

Inleiding

Validatie en verificatie van onze geautomatiseerde informatievoorziening zijn belangrijk. Daarover zijn we het met zijn allen wel eens. Goed en gedegen testen waarborgt betrouwbaarheid, bruikbaarheid en onderhoudbaarheid en geeft ons inzicht in de kwaliteit van onze automatisering. Goed en gedegen testen kent daarnaast een direct aanwijsbare relatie in de risico- en kostenbeheersing van gedane ICT investeringen.

Kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare standaard software garandeert dat die software in essentie doet waarvoor zij is aangekocht: het ondersteunen van de bedrijfsvoering in al haar uiteenlopende facetten. Met vergaand te configureren standaard pakketten als SAP is die garantie echter niet vanzelfsprekend. De eigen inbreng van bedrijven tijdens configuratie, de wijze van afbeelding van bedrijfsprocessen en de bedrijfskritische afhankelijkheid van die afbeelding maken extra controle daarvan op juistheid en correctheid onontbeerlijk.

Dat controleren is niet eenvoudig. In alle fasen van de levenscyclus van een softwareproduct is op diverse momenten en op verschillende aspecten bewijs nodig van juist functioneren. Bepalen wanneer nu waarop gecontroleerd moet worden, door wie, hoe intensief en waarmee zijn vragen die met testmanagement te maken hebben. Vragen die veelal vanuit een theoretisch methodische benadering worden beantwoord, daar waar nu net praktische kennis en ervaring betreffende bedrijfsprocessen, informatieverwerking, applicaties en platformen gewenst is.

Het inzichtelijk maken van processen en daardoor beheersen van de processen binnen een organisatie is om diverse redenen wenselijk. Los van het feit dat processen in de loop der tijd ontstaan en aan de logica of efficiëntie ervan door de organisatie soms onterecht niet wordt getwijfeld, vereisen ISO-9000 certificeringen, ARBO-richtlijnen of Milieu-voorschriften vaak een heldere beschrijving van processen in de organisatie. Gespecialiseerde consultants van FLEXITY worden bij Opdrachtgevers ingezet voor het beschrijven van processen op diverse gebieden:

 • Administratieve Organisatie (AO)
 • Bedrijfsprocessen
 • Documentbeheersing
 • Implementeren en begeleiden van het traject voor ISO-certificering volgens de nieuwe richtlijnen (NEN) ISO-9000 serie.
 • ISO 9001 - kwaliteitssysteem
 • ISO 9004 kwaliteitsmanagementsysteem (continue verbeteren)
 • ARBO (AHSAS 18001 - norm)
 • Milieu (ISO - 14001 - norm)
 • Begeleiden en opleiden van medewerkers

De processen worden beschreven in het specifiek door Opdrachtgever gewenst format. Te noemen zijn de procesmodellingstools Bwise, Protos, MAVIM en Visio e.d.

Bij het wijzigen van de organisatie, bij een reorganisatie of fusie, bij de inzet van workflowmanagement of bij de opzet van een nieuwe afdeling speelt procesmodellering een belangrijke rol. De manier waarop de processen worden ingericht bepaalt hoe een team of afdeling zijn werk afhandelt. Daarbij kunnen knelpunten en onduidelijkheden inzichtelijk gemaakt worden en verbetert worden.

Met geautomatiseerde procesmodelleringstools worden bestaande processen geanalyseerd en nieuwe processen gedefinieerd.

Hierbij wordt de volgende methode (stappenplan) doorlopen:

 • Voorbereiding;
 • Vastleggen huidige situatie;
 • Knelpuntanalyse;
 • Vastleggen gewenste situatie;
 • Simuleren gewenste situatie;
 • Implementatie
 • Evaluatie.
 • Audit (optioneel)

Procesmodellering vindt plaats in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en haar medewerkers. Een belangrijk onderdeel vormt hierbij de knelpuntenanalyse van de huidige processen, o.a. het wijzigen van een organisatie, het samenvoegen en/of het evalueren van werkmethodieken op de afdelingen.

Kwaliteitshandboeken

Opdrachtgevers die streven naar een standaardisering in de vorm van een kwaliteitscertificaat is procesmodellering, naast een tekstuele opsomming van gegevens een welkome ondersteuning voor de visueel ingestelde medewerker. De medewerker kan zijn proces snel en eenvoudig doorlopen; verbanden leggen en verbeteringen door te voeren op zijn eigen werkplek


ordners_weg_small.gif


Nadere inhoud volgt
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering