Navigatie

Modelleren processchema's Afdrukken

Inleiding

Een overheidsinstantie wordt steeds meer een productgerichte organisatie. De begroting wordt steeds vaker zoveel mogelijk procesmatig opgezet en niet meer volgens de structuur van de organisatie. De tijdverantwoording in de organisatie wordt gekoppeld aan de begrotingssystematiek, zodat bekend wordt welke werkzaamheden per project of proces zijn besteed.

Werkprocessen worden steeds meer geautomatiseerd. Er komen elektronische documentmanagement systemen (EDMS), waarin o.a. voorbeeldformulieren zijn ondergebracht. Ook komen er steeds meer workflowmanagement systemen, die het gehele werkproces softwarematig reguleren. De medewerker en de gebruiker van het EDMS of het WFM-systeem zullen in de toekomst steeds vaker zelfstandig documenten opbergen en terugvinden.

In de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden worden werkprocessen en archiefbescheiden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het werkproces is de reden van opmaak of ontvangst van archiefbescheiden. Door de beschrijving van werkprocessen vast te leggen, spreken verschillende medewerkers en idealiter ook buitenstaanders dezelfde taal. Dat bevordert de samenwerking intern en de duidelijkheid naar buiten toe.

In de cursus Procesmodellering leert u de basisprincipes van procesmodellering en het analyseren en aanpassen van bestaande processchema's. Er wordt verder aandacht besteed aan het herkennen en vastleggen van processen in de organisatie. In de cursus gaat een praktische insteek gepaard met een heldere uitleg van de theorie. Er wordt gekeken naar processen als manier om doelen van de organisatie te realiseren. Bij de behandeling wordt gerefereerd aan procesmodellen van het model-DSP van VNG Uitgeverij/SDu Uitgevers.

Na afloop van de cursus kent u:
- de relatie tussen bedrijfsdoelen en procesinrichting;
- de belangrijkste theoretische achtergronden van procesmodellering;
- de basispatronen van elk procesmodel;
- de toepassing van de drie invalshoeken (processen, mensen en documenten)
- de theorie over formeel modelleren;

U kunt tevens:
- procesmodellen opstellen van meet af aan;
- procesmodellen lezen en analyseren;
- procesmodellen aanpassen met toepassing van de theorie;
- kiezen voor de juiste mate van detaillering (granulariteit) in procesmodellen
- procesmodellen verrijken met gegevens over rollen van medewerkers en documenten.

 


cia.jpg
Nadere inhoud volgt
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering