Navigatie

Introductie Bedrijfsprofiel Afdrukken


FLEXITY BV is een landelijk opererend consultancybureau, gespecialiseerd in het testen van software & informatiesystemen. Haar activiteiten zijn daarbij gericht op het effectiever laten verlopen van de softwarebouw en het optimaal laten functioneren van de elektronische informatievoorziening.

Maak een keuze uit de volgende onderwerpen:

» CULTUUR
Gestart in 2003, zet FLEXITY - op basis van de jarenlange werkgeverservaring van haar beide oprichters - 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' en 'kennis van ICT' in, om aan het begrip Werkgelegenheid en Kwaliteit een nieuwe dimensie te geven. Vanuit deze doelstelling tracht FLEXITY met haar dienstverlening 'Quality Assurance & Employment Services' een wezenlijke bijdrage te leveren aan het tot stand komen van zowel een full employment samenleving als juist functionerende informatiesystemen.

» CONTACT
Voor nadere informatieverstrekking, het maken van een afspraak of het bestellen van brochures zijn diverse personen bij FLEXITY direct per telefoon bereikbaar. Vragen over testen zijn vaak gecompliceerd. Om ze goed te kunnen beantwoorden, stelt FLEXITY het op prijs om de vraag per e-mail te ontvangen. Een gratis abonnement op de Nieuwsbrief houdt u blijvend op de hoogte van onze activiteiten.

» PARTNERS
FLEXITY realiseert de inzet van haar arbeidskrachten via het invullen van aanvragen uit het bedrijfsleven (vraaggericht), door het aanbieden van werkzoekenden (creatiefgericht) en middels het tijdelijk bemensen van projecten (resultaatgericht).

» EXPERTISE
Flexity Consulting beschikt over kennis & ervaring om software en informatiesystemen te testen, te auditen en te benchmarken. Zij voert deze diensten - onder de naam Quality Assurance Services - uit met behulp van eigen methoden & technieken en met de inzet van testprofessionals.

» ORGANIGRAM
FLEXITY is financieel, politiek en merkonafhankelijk. Die onafhankelijkheid bestaat ook ten aanzien van de keuze welke diensten binnen de informatica door haar worden uitgevoerd.

» SOLLICITEREN
Voor de realisatie van ‘de juiste persoon op de juiste plaats' ondersteunt FLEXITY dit proces met onder meer promotie, onderzoek, advies, training en doorlopende begeleiding.

» OVEREENKOMSTEN
In diverse items wordt toegelicht op welke wijze en onder welke condities de uitvoering van de dienstverlening plaats vindt.

» LEVERINGSVOORWAARDEN
Op al de aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, van toepassing.
 
 business-sky.jpg
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering