Navigatie

Introductiepagina Afdrukken

Middels de inzet van haar professionals en met behulp van test- en designtools voert FLEXITY alle gangbare testen binnen de Informatie Technologie uit. Zij kent daarbij geen uitzondering in het aanvaarden van het soort testopdracht en levert haar expertise voor zowel alle whitebox (technische) als blackbox (functionele) testen. Naast het uitvoeren van het gehele testproces verleent FLEXITY separate testondersteuning en testopleidingen. De totale dienstverlening van FLEXITY onderscheidt de navolgende diensten:

» TESTOPLEIDINGEN Naast het geven van de complete beroepsopleiding tot testconsultant worden speciaal voor gebruikersorganisaties meerdaagse Workshops gehouden om de functionele acceptatietest van hun informatiesysteem zelf te kunnen uitvoeren.

» TESTEN SOFTWARE Het verzorgen & uitvoeren van alle testsoorten, zoals: de Programmatest (PT), Systeemtest (ST), Performance & Stresstest (PST), Functionele Integratie en Systeemtest (FIST), Gebruikers Acceptatietest (GAT), Productie/Platform Acceptatietest (PAT) en Exploitatie Acceptatietest (EAT).

» TEST OUTSOURCING  Onder de naam Easy Use Testscript® voert FLEXITY testopdrachten uit, waarbij zij de testvoorbereiding & - analyse middels outsourcing voor haar rekening neemt. Door toepassing van deze methode is het mogelijk dat gebruikersorganisaties hun testproces met een hoger rendement kunnen uitvoeren. Rekening houdend met vorenstaande brengt FLEXITY deze dienst middels een Virtuele Testorganisatie op de markt. De voordelen van het gebruik van de Virtuele Testorganisatie zijn onder meer: kwaliteitsverbetering van de testexecutie, besparing van de eigen tijdsinspanning, professionele testrapportage en reductie van de testkosten.

» TESTAUTOMATISERING  Op dit moment gebeurt het testen grotendeels door mensen: ze bedenken testen, schrijven ze op, voeren ze met de hand uit en beoordelen de uitkomsten. Meestal vindt testen plaats aan het eind van een ontwikkeltraject, een fase die veelal onder tijdsdruk staat.  Alhoewel er nog geen aanpak is die alle fasen van het testen geautomatiseerd aanbiedt, zijn er tal van situaties waar testautomatisering zeer lonend is. Met uitzondering van toolverkoop levert FLEXITY testconsultancy bij de selectie, de implementatie, het beheer en het gebruik van testgereedschappen.

» SECURITY SERVICES  Door zowel de toenemende integratie van automatisering met de bedrijfsprocessen als de complexiteit van automatiseringsoplossingen noodzaken bedrijven tot voortdurende aandacht voor het vereiste niveau van informatiebeveiliging en de technische realisering hiervan. Mede op basis van de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging levert FLEXITY een aantal security diensten, zoals: het adviseren bij het opzetten van de beveiligingsstrategie, het uitvoeren van interne security audits en het uitvoeren van penetratie testen. 
» TESTEN INFORMATIESYSTEMEN  Speciaal voor het uitvoeren van de Functionele Acceptatietest (FAT) heeft FLEXITY een methode ontwikkeld teneinde zojuist aangepaste informatiesystemen - met een door de Opdrachtgever minimaal beschikbaar gestelde gebruikerscapaciteit en zonder uitgebreide documentatie - in een relatief korte doorlooptijd succesvol te testen.

» AUDIT, BENCHMARK, INSPECTIE
Het uitvoeren van kort cyclische audits en benchmarks om te bevestigen of vast te stellen dat informatiesystemen of geautomatiseerde bedrijfsprocessen aan de juiste specificaties voldoen.

 
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering