Navigatie

Harrie Faessen Afdrukken

Mijn naam is Harrie Faessen.

Ik ben binnen Flexity verantwoordelijk voor het nivo van en het op peil houden van de skills van de medewerkers welke in het veld ingezet worden.

Ik ben gehuwd en heb 3 kinderen welke allen uit huis zijn. De kinderen zijn momenteel vervangen door 3 honden welke de hondensport Agility uitoefenen. Hierbij wordt ik weleens geconfronteerd met situaties welke ik ook soms tijdens mijn werk tegenkom.
Twee honden zijn inmiddels al wat ouder en de opleiding hiervan is al een tijdje geleden. Dezen echter blijken in de praktijk nog regelmatig te moeten worden bijgeschoold. Enerzijds om het bestaande nivo te handhaven, anderzijds om veranderingen op te vangen. Nummer 3 is jonger en moet nog opgeleid worden. Echter vergeleken met vroeger gaat dit op een andere manier, omdat de eisen aan de basis anders zijn. Daarnaast heeft het opleiden van de andere twee ook een aantal ervaringen opgeleverd met betrekking tot de aandachtspunten voor de opleiding.

Dit geldt ook voor het opleiden van onze medewerkers. Enerzijds hebben we een aantal cursussen en workshops om deze medewerkers op te leiden. Daarnaast zorgen we ervoor dat ze niet vastroesten in bepaalde patronen. Bovendien is ons werkterrein, testen, volop in beweging. Denk maar eens aan de omslag van TMap naar TMap Next en de steeds  meer toegepaste ISEB benadering. Verder willen we ook dat onze medewerkers, indien mogelijk, ook verder groeien en meer verantwoording kunnen dragen.
Als we dus privé en werk met elkaar vergelijken, zijn er voor mij grote overeenkomsten.

harry300.jpg
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering