Navigatie

Leon Backus Afdrukken
Senior tester Leon Backus ook privé een hardloper
Sinds augustus 2007 is Leon Backus als senior tester werkzaam bij Flexity. Zo’n tien jaar geleden is hij min of meer bij toeval het vak ingerold. Bij een tussentijds uitstapje naar Oracle als developer kwam hij er achter hoe gelukkig zijn keuze voor het testvak toen is geweest.
Ooit kwam Backus via de studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit verzeild in de IT. Daar kwam hij in aanraking met Artficial Intelligence (AI) en volgde een cursus KADS (Knowledge Acquisition Documentation and Structuring), een methode voor de ontwikkeling van expertsystemen. Hierna kwam hij bij SDU, de voormalige Staatsdrukkerij, als AI-er die natuurlijke-taaltechnologie gebruikt om op automatische wijze trefwoorden aan staatsbladen te kunnen toekennen. Na een verdere cursus kwam Backus bij het Belastingdienst Automatiserings Centrum terecht.

Testen is leuk!
Wat is er zo leuk aan testen? Leon Backus, die in 2007 nog de cursus International Testing Qualifications Board heeft gevolgd, is helder: “Het samen met ontwikkelaars of gebruikers zorgen voor een goede kwaliteit. En het ingezet worden tijdens alle fasen van het systeemontwikkelingstraject. Testen vormt tegenwoordig immers een integraal deel van de keten.” Een tester heeft een aantal eigenschappen nodig. Backus: “Een tester moet analytisch zijn, moet snel testgevallen af kunnen leiden uit het functionele ontwerp en moet sociaal vaardig zijn door op een tactische manier te kunnen communiceren met de ontwikkelaars over de gevonden fouten.” Die eigenschappen kwamen Backus ook goed van pas tijdens zijn laatste project bij de Rabobank in zijn de rol van systeemtester binnen een groot project SEPA (Single European Payment Area). Dit project moet in de toekomst betalingen tussen inwoners van verschillende Europese landen behandelen als binnenlandse betalingen met dezelfde kostenstructuur. Sinds september vorig jaar is Backus lid van TestNet, een vereniging van testprofessionals die meer dan duizend leden telt.

Sportief in privé tijd
Backus is een sportief mens. Zijn hobby's zijn hardlopen, online random chess, zwemmen en brood bakken. Hardlopen doet hij sinds zijn dertigste en dat is nu al weer 23 jaar. Random Chess ofwel Chess960 is een variant van het schaakspel en doet hij online via www.schemingmind.com.
Zwemmen doet hij ter ondersteuning van hardlopen en heeft de geringe bot- en peesbelasting als voordeel ten opzichte van hardlopen.
leon-backus-300.jpg
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering