Navigatie

Introductie Supportteam Afdrukken

Diverse literatuur (Harvard Business Review) pleit voor een evenwichtige samenstelling van teams voor projecten en afdelingen. Het ideale team zou bestaan uit een mix van verschillende soorten persoonlijkheden, zoals: voortrekkers, critici, werkpaarden, dromers en analytici. Voor de directie is een dergelijk goed gemêleerd team ook plezierig: het houdt zichzelf in balans, heeft relatief weinig brandjes die geblust moeten worden en is dus vrij zorgeloos te managen. De resultaten van dergelijke teams zijn goed en bestendig.

Innovatief

Op sommige momenten heeft een organisatie echter behoefte aan een baanbrekend idee, een innovatief produkt of een geniaal nieuwe manier om klanten te bedienen. Innovaties zijn per definitie al risicovoller dan de dagelijkse gang van zaken. Maar het is zinvol om het risico schijnbaar nog verder op te voeren, door een team samen te stellen met louter mensen die een groot ego hebben, zichzelf voortdurend willen bewijzen en zich daarbij niet laten hinderen door de mening van de omgeving. In dit soort teams kan het heftig toegaan, ze kunnen zelfs uiteenspatten. Maar ze kunnen ook het soort uitzonderlijke resultaten opleveren waar het bij innovaties om gaat.

Vruchtbaar

Wanneer een aantal uitgangspunten gevolgd wordt, neemt het werkelijke risico van innoveren door de inzet van zo'n team zelfs niet toe. Met andere woorden: het team is managebaar & vruchtbaar als de navolgende criteria wordt gehanteerd:
  • Teamleden uitsluitend kiezen op grond van hun kwaliteiten. Het gaat er om dat mensen uitblinken in hun vak, niet dat ze het probleem(gebied) kennen.
  • De nadruk leggen op het individu. Er worden grote ego's bij elkaar gezet. Speel daarop in door onderlinge competitie aan te moedigen en solo-acties mogelijk te maken. Niet consensus, maar de oplossing die de aanwezige talenten zo goed mogelijk benut is de beste.
  • Stimuleren van directe confrontaties. De ego's zullen botsen, leg daar geen mantel der liefde overheen.
  • De nadruk leggen op ideeëngeneratie. Zorg dat de ideeën gedurende het hele project kunnen blijven stromen.
  • Het team in direct contact brengen met een veeleisende professional/klant, en daag het team uit hun verwachtingen te overtreffen.
  • Het afdwingen van intensieve samenwerking. Zet de teamleden in een beperkte ruimte bij elkaar, zodat ze letterlijk niet om elkaar heen kunnen. Leg een flinke (tijds)druk aan, wat ze ook dwingt om samen te werken.

Het aansturen van een dergelijk team zal duidelijk door iemand gedaan moeten worden die niet bang is voor stress, botsingen en risico's. Als het team standhoudt, zullen de resultaten echter verbluffend zijn!
Voor het aansturen, begeleiden en ondersteunen van haar professionals koos FLEXITY voor de innovatieve aanpak en bracht haar kaderperoneel onder in het FLEXITY's SUPPORTTEAM.

Kijk onder WIE IS WIE voor een overzicht van de mensen en hun verantwoordelijkheden in het supportteam.

 Business-man.jpg
 samenwerken-320.gif


 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering