Navigatie

Introductiepagina Contact & Route Afdrukken

»CONTACTFORMULIER
nederlandlvoorburg.gif

U bevindt zich op de Introductiepagina van 'Contact & Route'. Het doel van deze pagina is het bieden van 'huishoudelijke' informatie over de vestigingen van FLEXITY en hoe u zonder omwegen het kantoor in Voorburg en Soesterberg kunt bereiken. Wilt u reageren op deze internetsite, nadere informatie wensen of met FLEXITY in contact willen treden, dan kunt u gebruikmaken van het Contactformulier. Ook kunt u zich middels dit formulier aanmelden voor de FLEXITY's Nieuwsbrief. De door u ingevulde gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. De gevraagde gegevens zijn alleen voor communicatiegebruik en zullen op geen enkele wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden of ter beschikking worden gesteld aan derden.»KANTOORGEGEVENS VESTIGING DEN HAAG

kantorencomplex_corbulo.gif Voorburg, toen en nu.
Op de oude duinenrij, waar nu Voorburg ligt, wonen al heel lang mensen. Uit archeologische vondsten blijkt dat er al omstreeks 2700 jaar voor Chr., dus 4700 jaar geleden, menselijke bewoning was. Bewoning is ook aangetoond in de Bronstijd en de Late IJzertijd, de periode voor en tijdens de overheersing van de Romeinen.
Ruim vijfhonderd jaar na de Romeinse bewoning komt men pas de oudste vermelding van 'Foreburg' tegen in een tussen 777 en 866 bijgehouden goederenlijst van de Utrechtse kerk. In de Middeleeuwen is Voorburg als ambachtsheerlijkheid in eigendom van de families Van Wassenaar en De Ligne. Omdat het vlak bij het landelijk regeringscentrum lag, ontwikkelde Voorburg zich tot een plaats waar belangrijke en gegoede burgers hun buitenverblijf hadden. Onder druk van Haagse annexatiepogingen werd sinds het begin van de vorige eeuw in Voorburg de woningbouw krachtig ter hand genomen. In de vijftiger jaren werd een nieuw centrum ontworpen rond het Koningin Julianaplein en rond 1975 werd de laatste nieuwbouwwijk 'Essesteijn' voltooid.
Leidschendam-Voorburg ontstond in januari 2002 door samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg. Hoewel beide een geheel eigen karakter en historie hebben, hebben zij ook veel gemeen; ze zijn ontstaan langs de oude waterloop de Vliet aan de oostrand van het strandwallencomplex waarop Den Haag zijn vleugels heeft uitgeslagen. Lang hebben beide gemeenten zich ertegen verzet om door Den Haag te worden opgeslokt. De fusie komt dan ook voort uit de wens om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven; het aantal inwoners bedraagt 72.961 (juni 2007).
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering